SVETELEKTRO

5. decembra 2012   Verzia pre tlač Verzia pre tlač

Základné meranie funkčnosti NPN a PNP tranzistora


Wicker

V poslednej dobe sa tu dosť často opakuje otázka ako odmerať tranzistor. Väčšinou sa jedná o nováčikov na stránke aj v obore. Každému sa raz za čas podarí niečo odpáliť alebo niečo potrebuje opraviť, preto dúfam, že táto jednoduchá pomôcka bude mnohým, hlavne tým začínajúcim užitočná.


Obr. 1 – Vnútorná štruktúra NPN a PNP bipolárneho tranzistora

Na Obr. 1 možno vidieť vnútorné štruktúry tranzistorov NPN a PNP. Bipolárny tranzistor má tvojvrstvú štruktúru z dvoma PN prechodmi. Na meranie funkčnosti tranzistora budeme potrebovať digitálny multimeter (kúpite už aj za 5€, pre začiatočníka to stačí). Multimeter prepneme na diódový test, čím vlastne zmeriame PN prechody tranzistora.
 
  

Meranie NPN tranzitora:


Obr. 2 – Meranie NPN tranzistora
 
Obr.2  nám popisuje meranie NPN tranzistora. V ľavom hornom rohu vidíme vnútorné zapojenie tranzistora (principiálne, nieže niekto bude tranzistor nahrádzať dvomi diódami).
Meranie som prevádzal na tranzistore BC337, ktorý má rozloženie vývodov v poradí C-B-E
pri pohľade na stranu tranzistora s označením. Keď sa pozriete na to vnútorné zapojenie tranzistora, je nám jasné, že budeme merať jeho priechody. Takže zapneme multimeter, prepneme ho na diódový test a na Bázu tranzistora pripojíme + pól (červený káblik, zdierka V, Hz…) multimetra. Na Collector pripojíme – pól (čierny káblik, zdierka COM) multimetra. Multimeter ukazuje hodnotu 0,649V čo znamená, že priechod (dióda D1) je v poriadku. Ostáva nám ešte priechod B-E, takže znovu + pól na Bázu a – pól na Emitor, multimeter ukazuje hodnotu 0,650V takže priechod (dióda D2) je v poriadku.
 

Meranie PNP tranzistora:


Obr. 3 – Meranie PNP tranzistora 

Obr. 3 nám popisuje meranie PNP tranzistora. Postup je skoro rovnaký ako pri NPN tranzistore. Z vnútorného zapojenia tranzistora (v ľavo hore), je vidno, že diódy D1 a D2 sú ku sebe otočené opačne ako pri tranzistore NPN, tým pádom sa nám mení polarita pri meraní, na Bázu budeme pripájať – pól. Meranie som robil na tranzistore BC327, jeho rozloženie vývodov je tiež C-B-E, pri pohľade na stranu tranzistora s označením. Takže, multimeter zapnutý a prepnutý na diódový test. Na Bázu pripojíme – pól a na Collector pripojíme + pól multimetra. Multimeter nám ukazuje hodnotu 0,659V, teda priechod B-E (dióda D1) je v poriadku. Na Bázu pripojíme znova – pól a na Emitor, multimeter ukazuje hodnotu 0,657V, teda priechod (dióda D2) je v poriadku.
 
Na záver len toľko, že namerané hodnoty budú u každého iné aj na rovnakom type tranzistora, toto napätie priechodu ktoré nameriate sa môže pri Si tranzistoroch pohybovať v rozmedzí 0,5V – 0,9V. Pokiaľ Vám niečo nebude podľa postupu sedieť, napr. pri meraní BC337 nenameriate na priechode B – C žiadne napätie alebo tu bude multimeter pískať, je tento priechod odpálený a tranzistor je nefunkčný (obr.4 a obr.5). To platí aj pre ostatné typy tranzistorov.


Obr. 4


Obr. 4

Ako sa vám páčil tento článok?
  • Páči sa mi (30)
  • Súhlasím (0)
  • Zábavné (0)
  • Informatívne (0)

Pridaj komentár