SVETELEKTRO

13. júna 2014   Verzia pre tlač Verzia pre tlač

Záložní zdroje pro domácí a malé projekční kanceláře


Schrack Technik spol. sro

Záložní zdroje pro domácí a malé projekční kanceláře

Zaměření na nejmenší UPSky a možnosti zálohy a přepěťové ochrany včetně telefonní linky je vhodné spojit si následujícími otázkami:

 • Jak pomůže projektantovi záložní zdroj ?
 • Jak postupovat při volbě vhodného záložního zdroje pro malou kancelář ?

 
   To jsou zásadní otázky nejen pro projektanta při volbě, zda si záložní zdroj pořídí nebo ne.  Podobnou otázku si může klást i další profese pracující v malé kanceláři, ale stejně tak i kdokoli v době odpočinku pro ochranu a zvýšení komfortu při používání veškeré domácí elektroniky a dalších elektrických zařízení. V současnosti se používají především dva typy záložních zdrojů. Záložní diesel-generátory a UPSky a UPSky s bateriemi nebo s rotačními DC zdroji nebo UPSky se super-kapacitory. Nejvhodnějším typem pro naše téma je bateriový záložní zdroj UPS a pokud není blíže upřesněno, pak budeme v následujícím hovořit o bateriové UPS (Uninteruptible Power Suply = Zdroj nerušené energie).

Obecné použití záložních zdrojů UPS lze shrnout do následujících bodů:

 • Záložní zdroj
 • Stabilizátor sítě
 • Přepěťová ochrana
 • Měnič frekvence
 • Rovnoměrné rozložení zátěže ve fázích
 • Správce programů při výpadku / shut down

V malé kanceláři tvoří klíčový význam především ochrana zařízení a dat při výpadku (HW, SW; PC, monitor, scaner, tiskárna, telefonní linka/ústředna, atd.)
   Nejvýznamnějším důvodem pro pořízení UPS je ochrana dat a zařízení pro případy poruch v rozvodné síti, počínaje odchylkami napětí a frekvence a nekonče velkými přepětími při úderu blesku nebo při neodborném zásahu v rozvodech, při zkratu a v dalších nestandardních stavech. Malé UPS Schrack mají nejen zásuvky zálohované a chráněné, ale i zásuvky nezálohované (například pro tiskárnu) ale s ochranou proti přepětí. Všechny UPS Schrack, od té nejmenší, slouží také jako přepěťová ochrana.
 
 
Prodloužení práce na PC i při výpadku
   Kromě ochrany dat a zařízení je samozřejmým významným účelem UPS prodložení práce v kanceláři díky záložní době, kterou UPS poskytuje. Navíc všechny UPS Schrack umožňují správu Vašeho PC při Vaší nepřítomnosti. UPS při výpadku, ve spolupráci s Vaším operačním systémem uloží neuložené soubory, ukončí práci Vašeho PC a počítač vypne. Následně vypne i sebe. Pro potřeby napájení dalších zařízení, jako je například řídící systém malé kotelny, mají všechny UPS Schrack tzv. Auto-restart. A po obnovení napájení sítě se UPS automaticky aktivuje a obnoví napájení připojených zařízení.
 
Klíčové parametry při volbě vhodného záložního zdroje pro malou kancelář:

 • Výkon UPS (0,35 – 800 kVA x N)
 • Počet fází (1f/1f, 3f/1f, 3f/3f)
 • Doba zálohy (0 minut – 3 hodiny)
 • Průměrná zátěž (100% výkonu UPS pouze v laboratorních podmínkách; obvyklá hodnota ke v rozmezí 30 – 75 %.)
 • Technologie (VFD, VI a VFI)

 
 
 
 
Určení potřebného výkonu UPS
Při volbě vhodné UPS je nutné si ujasnit základní potřebné parametry. Pro určení výkonu je v katalogu UPS Schrack na straně 10 k dispozici orientační tabulka (dle obrázku) pro zjištění, jaký výkon UPS potřebujeme.


  
Stejně tak je důležité zjistit, zda potřebujeme UPS jednofázovou nebo třífázovou. Pro malou kancelář to asi nebude UPS s třífázovým výstupem, ale je na zvážení varianta UPS vstup/výstup: 3f/1f především tam, kde je významný podíl zálohované zátěže s potřebou napájení přes jednu z fází v rozvodu. V těchto případech UPS se třemi fázemi na vstupu umožňuje rovnoměrně rozložit zátížení přívodních fází aniž by byla jedna fáze trojnásobně více zatížena  s hrozbou přetížení hlavního přívodního jističe. Kromě výkonu, fázovosti a požadované doby zálohy je také dobré si vybrat vhodnou technologii. UPS.

Technologie on-line UPS
VFI (Voltage and Frequency Indipendent; napěťově i frekvenčně nezávislý výstup na vstupu; ON-line)

Technologie off-line UPS
VFD (Voltage and Frequency Dipendent; napěťově i frekvenčně závislý výstup)
VI     (Voltage Indipendent; napěťově nezávislý výstup na vstupu; Line-interactive)
 
Dle příslušných platných norem již nerozlišujeme UPS na OFF-line, Line-interactive a ON-line. Aktuálně správné označení je VFD, VI a VFI, přičemž písmena V a F značí napětí (Voltage) a frekvenci a písmeno D a I značí závislost/nezávislost (Dipendent/Indipendent) výstupu UPS na vstupu. Technologie VFD (Voltage and Frequency Dipendent; napěťově i frekvenčně závislý výstup) znamená, že veškeré poruchy, které má UPS na vstupu se projeví i na výstupu a pokud dojde k překročení nastavených limitů, UPS nic nereguluje a tupě přepne do režimu z baterií a vybíjí baterie i přes to, že je síť přítomna a má pouze poruchu napětí nebo frekvence.

Výhody on-line, VFI, UPS oproti off-line:

 • Využívá energii sítě i při velkých poruchách napětí a frekvence a zachovává maximálně nabité baterie
 • Je přetížitelná na 150 – 168% jmenovitého výkonu po dobu 4 – 60 sekund
 •  Má volitelné režimy on-line a ECO v nejvyšší hladině úspornosti ECO 6 se ztrátou pouze do 1,5% příkonu UPS.

SCHRACK TECHNIK spol. s r. o.
Dolnoměcholupská 2, 100 00 Praha 10 – Hostivař
tel.: +420 281 008 231-3, fax: +420 281 008 462
e-mail:
praha@schrack.cz, www.schrack.cz

 
Ako sa vám páčil tento článok?
 • Páči sa mi (0)
 • Súhlasím (0)
 • Zábavné (0)
 • Informatívne (0)

Pridaj komentár