SVETELEKTRO

17. júna 2007   Verzia pre tlač Verzia pre tlač

Zosilňovač pre aktívne reprosústavy


zawin

Úvod:

V súvislosti s rozširovaním domácich kín ( v tomto prípade hlavne PC ) sa čoraz častejšie používajú aktívne reprosústavy. Sú to vlastne jedno alebo viacpásmové reprobedne v stavaným koncovým stupňom, vlastným zdrojom, atď. Pokiaľ použijeme aspoň dvojpásmový reproduktorový systém, je lepšie zaradiť výhybku pred koncový stupeň ( i za cenu použiť dva koncové stupne ) ako deliť pásma pasívne na výstupe koncového stupňa.

( obr. 1 ), schéma zapojenia: 

Príklad takého koncového stupňa:

Schéma zapojenia tohto obvodu je na obrázku 1. Pri konštrukcii takéhoto zariadenia je na prvom mieste dôležité to, aby všetky súčiastky v rátane zdroja napätia boli na jednej DPS. Vstupný signál je privedený na konektor K1. Trimrom P1 nastavujeme základnú citlivosť zosilňovača. Pretože koncový stupeň pracuje s nesymetrickým napájacím napätím, je obvodom IC1B vytvorená umelá zem rovná 1 napájacieho napätia. Z bežca trimra P1 je cez rezistor R2 privádzaný signál na operačný zosilňovač IC1A. Diódy D1 a D2 obmedzujú vstupný signál s úrovňou presahujúcou napájacie napätie. IC1A pracuje ako sledovač s jednotkovým zosilnením. Výstup IC1A napája dvojicu frekvenčných priepustí. Na vstupe IC2A je zaradená dolná priepusť štvrtého rádu so strmosťou 24dB/ okt., pred IC2B je naopak zaradená horná priepusť s rovnakou strmosťou. Výstupy oboch zosilňovačov ( IC2A, IC2B ) sú cez oddeľovacie kondenzátory pripojené na trimre P2 a P3 pre zrovnanie vzájomných úrovní hĺbok a výšok. Z bežcov P2 a P3 pokračuje signál na vstup integrovaného stereo zosilňovača IC3. Ten je zapojený podľa katalógového listu výrobcu. Zosilňovač je napájaný zo zdroja umiesteného na tej istej DPS. Striedavé napätie je usmernené štvoricou diód 1N 5403 a filtrované kondenzátorom C19. Nestabilizovaným napätím je napájaný koncový stupeň. Pre operačné zosilňovače je napätie stabilizované na 12V obvodom IC4. Napájacie napätie ( sekundár transformátora ) a oba výstupy pre reproduktory sú vyvedené na svorkovnice s vývodmi do DPS. Zosilňovač je vyhotovený na obojstrannej DPS o rozmeroch 47,5×92,5mm ( obr. 2 a 3 ). Rozloženie súčiastok je na obrázku 4. Popísaný zosilňovač predstavuje jednoduché riešenie pre malé aktívne reprosústavy. Výhodou je jednoduchá realizácia, kvôli tomu, že všetky súčiastky okrem transformátora sú na jednej DPS. Parametre obvodu sú vyhovujúce a s výstupným výkonom 2x22W/ cca 0,1% uspokojí aj náročnejšieho užívateľa ( viac o tomto obvode nájdete na internetových stránkach datasheetu ).

 

( obr. 2, 3 ), návrh DPS:

 

( obr. 4 ), osadenie DPS: 

 

Použitá literatúra: A. R. 5/ 2004

Ako sa vám páčil tento článok?
  • Páči sa mi (0)
  • Súhlasím (0)
  • Zábavné (0)
  • Informatívne (0)
Najnovšie články od zawin (zobraziť všetky)

Komentáre (2)

  1. balki píše:

    Aktívna výhybka má svoje nesporné výhody!

Pridaj komentár