SVETELEKTRO

Články • Návody a teória

Veľké tranzistorové hodiny – Mega Transistor Clock

Publikovaný! Tieto hodiny neobsahujú žiadne integrované obvody a navrhol som ich sám. Všetky súčiastky sú bežné a ľahko zohnateľné. Môžu tu...
Mek  4   36