SVETELEKTRO

Články • Nezaraditeľné

Obrazovka

Obrazovka (po angl. CRT - Cathode Ray Tube) je vákuová elektrónka, ktorá premieňa elektrický signál na viditeľný obraz, pričom tento obraz sa vytvára tak, že pohybujúci sa elektrónový zväzok s...

UnReSt
 2   0

Články • Nezaraditeľné

Zem alebo GND v elektronike

Zem v elektronike znamená referenčný potenciál v obvode. Označuje sa taktiež ako uzemnenie, alebo skratkou GND (z angl. Ground). (viac…)

UnReSt
 0   1

Články • Počítače

Mikroprocesory

Mikroprocesor (skrátene ľP či uP) je procesor elektronického počítača vyrobený z miniaturizovaných tranzistorov a iných obvodových prvkov na jedinom polovodičovom integrovanom obvode (tiež známy ako mikročip alebo iba čip). (viac…)

UnReSt
 0   0

Články • Počítače

Matičná doska

Matičná doska (aj základná doska, angl. motherboard, skr. slangovo mobo) je doska obsahujúca základné prvky počítača (obvykle typu PC), prípadne aj iného zložitejšieho elektronického zariadenia. (viac…)

UnReSt
 3   0

Články • Počítače

BIOS

BIOS je skratka anglického názvu Basic Input/Output System (po slovensky základný vstupno-výstupný systém) je základný program osobného počítača slúžiaci na komunikáciu hardvéru s operačným systémom počítača. Obvykle je umiestnený v...

UnReSt
 0   0

Články • Nezaraditeľné

Plošné spoje

Popísaný DPS, konštrukcia, návrh motívu, spracovanie, zvláštnosti. (viac…)

UnReSt
 0   0

Články • Nezaraditeľné

El-tester

Chcete si otestovať svoje základné znalosti z elektrotechniky? Máte možnosť tak urobiť na stránke TU K dispozícii je 5 testov. Dve testy z jednosmerného prúdu, striedavý prúd, sčítanie odporov sériovo...

UnReSt
 0   0

Články • NF technika

Indikátor výkonu

V článku je popísaný pasívny indikátor výkonu pre reprosústavy. Zapojenie je veľmi jednoduché. (viac…)

UnReSt
 4   0

Články • VF technika

FM Vysielač 1300 m

Úvodom tohto príspevku by som chcel vzdať hold autorovi tohoto zapojenia z KTE 8/98 (str. 18) Petrovy Kuderiavému, pretože za celú dobu čo sa zaoberám elektronikou (asi 5 rokov) som...

UnReSt
 8   0

Články • NF technika

Zosilňovač do auta a PC a možno aj inde…

Napájanie obvodu je od 6V do 18V čo umožňuje dané použitie. Ďalšia výhoda obvodu TDA...

zawin
 17   0