SVETELEKTRO

global $wp;

Pravidlá bazáru


Všeobecné informácie o bazáre

 1. Používateľ môže pridať neobmedzený počet inzerátov.
 2. Neoverujeme a nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah inzerátov uverejnených používateľmi, vrátane ich identifikačných údajov, ani za kvalitu inzerovaného tovaru.
 3. Bazár slúži výlučne na sprostredkovanie kontaktu medzi predávajúcim a potenciálnym kupujúcim. Ako používateľ bazáru si si vedomý, že nesieš sám akékoľvek materiálne alebo finančné riziko spojené s inzerciou v bazáre, ako aj s kúpno-predajnou transakciou, ktorá vznikla na základe tejto inzercie.
 4. Inzerovať sa smie len tovar, ktorý je v súlade s právnym poriadkom SR a nepodlieha žiadnej špecifickej legislatíve (napr. Lieky na predpis).
 5. Nesmie sa inzerovať tovar, ktorý nie je v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane priemyselného a duševného vlastníctva (napr. Predpisom o patentoch, ochranných známkach, dizajnoch, úžitkových vzoroch …), pričom sa väčšinou jedná o ilegálne kópie výrobkov renomovaných svetových výrobcov. Za príslušné overenie a súlad s predpismi je zodpovedný sám inzerujúci používateľ. Taktiež sa nesmie inzerovať tovar spadajúci do systému sieťového predaja a multi-level marketingu alebo do sieťového predaja poistenia, finančných produktov a poradenstva.
 6. O tom, či je inzerát, hodnotenie alebo obchod v súlade s pravidlami, rozhoduje admin stránky.
 7. V prípade porušenia pravidiel môže admin: upraviť inzerát, blokovať inzerát (adminské upozornenie), vymazať inzerát, pozastaviť používateľovi bazár, pridať negatívne hodnotenie, blokovať používateľa. O type sankcie sa rozhoduje na základe typu porušenia, vážnosti porušenia a doterajších skúseností s daným používateľom.

Pravidlá pridávania inzercie

“To, čo predávaš popíš pravdivo, úplne a úprimne, s uvedením všetkých vád, ktoré predávaná vec má. Píš jasne a prehľadne. Ak sa na obchode dohodneš, buď zodpovedný.” – to je naša predstava ako by mal pristupovať používateľ k obchodom v bazári na SVETELEKTRO.COM

Pravidlá slúžia na ochranu pred podvodmi a komerčnými trikmi, na dodržiavanie prehľadnosti inzerátov a dohliadajú na férovosť v hodnoteniach.

 1. Predaj tovaru alebo ponuku služieb je možné na stránke zverejňovať len v bazári.
 2. V inzeráte jasne napíš a odfoť, čo predávaš. Z názvu, popisu a fotiek musí byť vždy zrejmé, čo je predmetom predaja.
 3. V nadpise nepoužívaj VEĽKÉ PÍSMENÁ. Výnimkou sú názvy značiek a oficiálne skratky.
 4. V nadpise nepoužívaj ozdobné znaky. Medzi ozdobné znaky patria: výkričníky !!!, pomlčky —, hviezdičky, smajlíky ?, bodkovanie ………, atď..
 5. Používaj slovenský alebo český jazyk. Nevkladaj inzeráty, ktoré sú len v anglickom, nemeckom, maďarskom alebo inom cudzom jazyku.
 6. Na úvodnú fotografiu sám odfoť čo najlepšie tovar, ktorý ponúkaš v inzeráte.
 7. Vkladaj iba fotky, na ktorých je predávaná vec zreteľne a dobre viditeľná.
 8. Ak predávaš v jednom inzeráte viac vecí, vlož do neho fotky všetkých predávaných vecí. Ak predávaš v inzeráte viac vecí, musia byť z rovnakej kategórie.
 9. V inzeráte vždy uveď jasnú cenu v EUR, za ktorú chceš vec predať. Ak predávaš v jednom inzeráte viac rozličných vecí alebo komplet, cena inzerátu je suma všetkých predávaných vecí. Jednotlivé ceny môžeš rozpísať v texte inzerátu.

Nepovolené inzeráty

V bazári je povolené predávať len určitý tovar. Toto je zoznam inzerátov, ktoré do bazára nepatria:

 1. Chemikálie, lieky, drogy, výbušniny
 2. Elektronické cigarety akéhokoľvek druhu vrátane ich príslušenstva
 3. Liečebné prístroje, pomôcky, alebo ich časti
 4. Predmety, služby, písané slovo, vyzývajúce ku xenofóbii, rasizmu, všeobecnej nenávisti, a pod.
 5. Nelegálne kópie – Týka sa falzifikátov CD, DVD, kníh a iných napodobenín vydávajúcich sa za originál.
 6. Sieťový predaj (MLM)  (napr. Avon, Oriflame, Tupperware, Dedra, Global, Farmasi,…)
 7. Inzerát, kde sa nič nepredáva – V inzeráte je možné predávať len skutočný tovar. Pokiaľ nepredávaš v inzeráte reálnu vec, inzerát zmažeme.
 8. Duplicitné inzeráty – V každej kategórii môžeš vložiť len jeden inzerát s tým istým tovarom. Pokiaľ ich bude v kategórii viac, všetky duplicitné inzeráty budú vymazané.
 9. Tovar alebo služby mimo zamerania tejto stránky