SVETELEKTRO

18. októbra 2006   Verzia pre tlač Verzia pre tlač

Mostíkový zosilňovač s TDA 1514 A


zawin

Schéma zapojenia mostíkového zosilňovača je na obrázku 1. Zosilňovač tvoria dva intengrované obvody TDA 1514 A ( IO1 a IO21 ) v základnom zapojení. IO majú v sebe stavanú ochranu proti nadmernému prúdovému namáhaniu koncových výkonových tranzistorov a oneskorovaci obvod pre pripojovanie reproduktorov až po ustálenie napäťových pomerov v zosilňovači. Aby zosilňovač pracoval ako mostíkový je na vstupy IO1 a IO21 privádzaný navzájom invertovaný NF signál.

Ako invertor a vstupný oddelovací stupeň je použitý akostný dvojitý operačný zosilňovač NE 5532 A ( IO2A a IO2B ). Napájanie IO2 je odvodené z hlavných napájacích napätí zosilňovača +Us a -Us a jeho správna veľkosť je zabezpečená rezistormi R10 a R30. Odpory týchto rezistorov je nutné prispôsobiť veľkostiam hlavných napájacích napätí tak, aby v kľudovom stave neprekročilo napätie na IO2 veľkosť +/- 18V. NF signál sa privádza na vstupnú svorku zosilňovača IN/ L, odkial je cez väzbový kondenzátor C9 vedený do oddelovacieho stupňa IO2B. Z výstupu IO2B je NF signál vedený cez ochranný rezistor R8 a väzbový kondenzátor C1 na vstup výkonového obvodu IO1. Vstupný odpor a nadstavenie pracovného bodu IO1 zaisťuje rezistor R1. Proti prípadným zákmitom v pásme nadakustických kmitočtov je na vstupe IO1 pripojený keramický kondenzátor C2 a na výstupe IO1 je pripojený známy Boucherottov člen, zložený z prvkov C7, R7. Prívody napájacieho napätia IO1 sú blokované keramickými kondenzátormi C5, C8 a elektrolitickým kondenzátorom C6. Napäťové zosilnenie zosilňovača IO1 je nadstavené rezistormi R2 a R3. Z výstupu IO2B je tiež vedení NF signál do invertoru IO2A. Z výstupu invertora je signál privedení na vstup druhého výkonového obvodu IO21. Zapojenie obvodu IO21 je zhodné so zapojením obvodu IO1, iba čísla súčiastok sú o dvadsať väčšie. Návrh DPS je na obrázku 2 a jej osadenie je na obrázku 3. Po skontrolovaní a osadení dosky súčiastkami pripevnime izolovane IO1 a IO21 ku patrične dymenzovanému chladiču a styčné plochy IO a chladiča potrieme teplovodivou pastou. Potom zosilňovač pripojíme na napájacie napätie a skontrolujeme odberaný prúd v kľudovom stave. Mal by byť v rozsahu 70mA až 90mA v každej napájacej vetve. Potom ešte treba skontrolovať veľkosť jednosmerného napätia medzi výstupy na reproduktor, tj. medzi vývody 5 IO1 a 5 IO21. Toto jednosmerné napätie by malo byť nulové, ale v skutočnosti sa pohybuje v rozsahu od 2mV do 20mV. Pokial je všetko v poriadku može sa na výstup pripojiť reproduktor alebo reproduktorová zostava. Ale záludnosti by vás pri starostlivej príprave maly minúť, pretože vo väčšine zosilňovač pracuje na prvé pripojenie a tieto merania nie je nutné ani robiť, pokial vám nejde o iný zámer. Impedancia pripojených reproduktorov môže byť v rozsahu 4Ohm až 8Ohm, menšiu alebo väčšiu nedoporučujem. Tento zosilňovač predstavuje monofónnú verziu, pre stereo sú za potreby dve takéto zapojenia.

( obr. 1 ), schéma zapojenia:( obr. 2 ), návrh DPS ( veľkosť: 10,51×5,01 cm ):


( obr. 3 ), osadenie DPS:


Zoznam súčiastok:

Rezistory:

R1, R3, R9, R11, R21, R23 – 22kOhm

R2, R22 – 680Ohm ( viac text )

R4, R24 – 82Ohm

R5, R25 – 150Ohm

R6, R26 – 470kOhm

R7, R27 – 3,3Ohm

R8, R28 – 1kOhm

R10, R30 – 1,8kOhm ( viac text )

R29, R31, R32 – 10kOhm

Kondenzátory:

C1, C9, C21 – 2,2uF/ 35V/ rad.

C2, C22 – 220pF/ ker.

C3, C23 – 220uF/ 35V/ rad.

C4, C24 – 4,7uF/ 25V/ tant.

C5, C7, C8, C25, C27, C28 – 220nF/ ker.

C10, C40 – 100nF/ ker.

Polovodičové súčiastky:

IO1, IO21 – TDA 1514 A

IO2 – NE 5532 A

 

Použitá literátura: P. E. 98

Ako sa vám páčil tento článok?
  • Páči sa mi (0)
  • Súhlasím (0)
  • Zábavné (0)
  • Informatívne (0)
Najnovšie články od zawin (zobraziť všetky)

Pridaj komentár