SVETELEKTRO

4. februára 2007   Verzia pre tlač Verzia pre tlač

Ako sa stať radioamatérom – Q-kódy, hlás. tabulky, skratky… (časť 2.)


zawin

V tejto časti si popíšeme rôzne skratky ktoré sa využívaju v radioamatérskych spojeniach, Q-kódy, RST, Hláskovaciu tabuľku a na koniec si ukážeme využitie týchto skratiek či už pri fónickom spojení alebo spojení v morseovke.

Hláskovacia tabuľka:

Slovenská
hláskovacia tabuľka
Medzinárodná
hláskovacia tabuľka
A –
Adam
A –
Alfa
B –
Božena
B –
Bravo
C –
Cyril
C –
Charlie
Č –
Čadca
 
D – Dávid D –
Delta
Ď –
Ďumbier
 
E –
Emil
E –
Echo
F –
František
F –
Foxtrot
G –
Gustáv
G –
Golf
H –
Helena
H –
Hotel
CH –
Chopok
 
I –
Ivan
I –
India
J –
Jozef
J –
Juliette
K –
Karol
K –
Kilo
L –
Ladislav
L –
Lima
Ľ –
Ľubochňa
 
M – Mária M –
Mike
N –
Norbert
N –
November
Ň –
Nitra
 
O –
Oto
O –
Oscar
P –
Peter
P –
Papa
Q –
Quido
Q –
Quebec
R –
Rudolf
R –
Radio
S –
Svätopluk
S –
Sierra
Š –
Šimon
 
T –
Tomá± 
T –
Tango
Ť –
Teplá
 
U –
Urban
U –
Uniform
V – Václav V –
Victor
W –
dvojité vé
W –
Whisky
X –
Xaver
X –
X-ray
Y –
Ypsilon
Y –
Yankee
Z –
Zuzana
Z –
Zoulou
Ž –
Žofia
 

RST:

Pri každom spojení je potrebné, aby si korešpondujúce stanice vymenili report. Report je vlastne ohodnotenie signálu stanice s ktorou komunikujete, pričom sa hodnotí čitateľnosť, sila a pri telegrafickom spojení aj tón.

R – čitateľnosť ( z angl. readability )

1 – úplne nečitateľné

2 – občas čitateľné

3 – obtiažne čitateľné

4 – čitateľné

5 – dokonale čitateľné

S – sila ( z angl. strength )

1 – signál na hranici čitateľnosti

2 – veľmi slabý signál

3 – slabý signál

4 – prijateľný signál

5 – takmer dobrý signál

6 – dobrý signál

7 – stredne silný signál

8 – silný signál

9 – mimoriadne silný signál

T – tón ( z angl. tone )

1 – mimoriadne hrubý, syčivý tón

2 – hrubý tón striedavého prúdu

3 – hrubý tón s veľmi slabým záznejom

4 – hrubý tón so stredným záznejom

5 – pomerne hrubý tón so silnou moduláciou striedavým prúdom

6 – tón s moduláciou striedavým prúdom

7 – skoro čistý tón s nádychom striedavej zložky

8 – čistý tón s nepatrným náznakom striedavej zložky

9 – najčistejší tón

Ak má tón kryštálový charakter, pridáva sa písmeno X alebo CC. Klixy sa označujú písmenom K a cvrlikavý tón písmenom C.

Medzinárodné skratky používané v rádioamatérskom vysielaní

 

AB všetko pred
ABT asi, o, okolo
ADR adresa
AER anténa
AGN opäť, znovu
ALL všetko
AM amplitúdová modulácia
ANT anténa
APR apríl
AR +, koniec správy
AS čakajte
AVC samočinné riadenie hlasitosti
AWARD diplom
BAND pásmo
BCI rušenie rozhlasu
BD zle, zlý
BEAM smerová anténa
BEST najlepší
BK duplexná prevádzka, prerušiť
BN všetko medzi
BOX po±tová schránka
BUG poloautomatický klúč
BUREAU úrad
C správne, áno
CALL volanie, zavolanie
CC kryštálom riadený
CFM potvrdiť
CHIRP cvrlikavý tón
CL uzatváram stanicu
CLEAR jasný, zreteľný
CONDS podmienky
CONDX podmienky pre diaľkové spojenia
CONTEST závod
CQ všeobecná výzva
CQ TEST výzva do závodu
CRD lístok
CUAGN dopočutia
CW telegrafná prevádzka
DE od, z
DIPOLE dipólová anténa
DIRECT priamo
DWN dole
DR drahý, milý
DSW dopočutia ( v rusky hovoriacich krajinách )
DX vzdialenosť
END koniec
ES a
EX bývalý
FB výborne
FER pre, za
FINE pekný, krásny
FIRST prvé
FM kmitočtová modulácia
FONE fónia
FOR pre, za
FRD priateľ
FREQ frekvencia
FROM od, z
GA dobré popoludnie
GB zbohom
GE dobrý večer
GLD rád
GM dobré ráno
GMT greenwichský čas
GN dobrú noc
GUD dobrý
GUHOR nepočujem vás
HAM amatér
HAM SHACK rádioamatérsky kútik
HAM SPIRIT priateľský duch medzi amatérmi
HI výraz radosti, smiechu
HOME MADE vlastná výroba
HOPE dúfam
HOUR hodina
HPY šťastný
HR tu
HVE mám
HW? Ako ma počujete?
I ja
IN v
INFO informácia
INPT príkon
IS je
K vysielajte
KEY kľúč
KW kilowatt
LID zlý operátor
LIS koncesovaný
LOCAL miestny
LOG staničný denník
LONG dlhý, dĺžka
LUCK šťastie
MNI veľa
MET stredoeurópsky čas
MHZ megahertz
MIKE mikrofón
MOD modulácia
MSG správa
MSK moskovský čas
MY môj
N nie, nič
NAME meno
NEAR blízko, pri
NEW nový
NICE milý, pekný, príjemný
NIL nič
NITE noc
NO nie
NR číslo
NW teraz
OK v poriadku
OLD starý
OM;; priateľ
ON na
ONLY iba, len
OP operátor
OR alebo
OSC oscilátor
PA koncový stupeň
PIRATE nekoncesovaný
PM popoludnie
PSE prosím
PUNK zlý amatér, packal
PWR výkon
R správne prijaté
RCD prijaté
RCVR prijímač
RIG zariadenie
RMKS poznámky
ROTARY otočný
RPRT správa o príjme
RPT opakovať
RST čitateľnosť, sila, tón
RX prijímač
SEND poslať, zaslať
SHORT krátky
SIG podpis
SIGS značky, signály
SK koniec vysielania
SKED dohovorené spojenie
SN skoro
SOS tiesňové volanie
SRI ľutujem
STN stanica
STRONG silný
SURE určite
SW krátke vlny
SWL krátkovlnný poslucháč
TEST skúška
TIME čas
TNX ďakujem
TO v, k, do, až
TOP horné, vrchné
TU ďakujem
TUBE elektrónka
TVI rušenie TV
TX vysielač
UFB výborný
UNLIS nekoncesovaný
UP hore
UR váš
UTC jednotný svetový čas
VIA prostredníctvo, cez
VISIT návšteva
VY veľmi
W Watt
WIND vietor
WKD pracované s
WL chcem, budem
WX počasie
XCUS ( E ) prepáčte
XMTR vysielač
XTAL kryštál
XYL manželka
YEAR rok
YES áno
YL slečna
ZONE oblasť, pásmo
33 srdečný pozdrav ( len medzi ženami )
55 srdečný pozdrav ( Nemecko )
73 srdečný pozdrav
74 good qrping
88 srdečný bozk
99 zmiznite

Q – kódy používané v rádioamatérskej prevádzke.

QRA Aké je meno ( volací
znak ) vašej stanice? Meno ( volací znak ) mojej stanice je …
QRB Aká je približná
vzdialenosť medzi nami? Vzdialenosť medzi nami je približne …. km.
QRG Aký je môj presný
kmitočet? Váš kmitočet je … kHz.
QRH Mení sa môj kmitočet?
Váš kmitočet sa mení.
QRI Aký mám tón? Váš
tón je…1. dobrý 2. premenlivý 3. zlý
QRK Aká je zrozumiteľnosť
môjho vysielania? Zrozumiteľnosť vášho vysielania je … 1. zlá 2.
premenlivá 3. dosť dobrá 4. dobrá 5. výborná.
QRL Ste zaneprázdnený?
Máte na mňa čas? Nemám pre vás čas, prosím nerušte.
QRM Máte rušený príjem?
Som rušený stanicou …
QRN Máte problém s
atmosferickým rušením? Príjem je rušený atmosferickými poruchami.
QRO Mám zvýšiť príkon?
Zvýšte príkon.
QRP Mám znížiť príkon?
Znížte príkon.
QRQ Mám vysielať rýchlejšie?
Vysielajte rýchlejšie.
QRS Mám vysielať pomalšie?
Vysielajte pomalšie.
QRT Mám prestať
vysielať? Prestaňte vysielať.
QRU Chcete mi niečo
povedať? Nemám vám už čo povedať.
QRV Ste pripravený? Som
pripravený, začnite!
QRX Kedy ma znovu zavoláte?
Zavolám vás znovu o … hod na … kHz.
QRZ Kto ma volá? Volá
vás …
QSA Aký silný je môj
signál? Sila vášho signálu je …
QSB Má môj signál únik?
Váš signál má únik.
QSD Sú moje značky
skreslené? Vaše značky sú skreslené.
QSL Môžete mi potvrdiť
príjem? Potvrdzujem vám príjem.
QSO Môžete naviazať
spojenie? Môžem naviazať spojenie.
QSP Môžete odovzdať
správu? Môžem odovzdať správu.
QST Správa všetkým rádioamatérom.
QSV Mám vysielať radu
" V " pre naladenie? Vysielajte radu " V " pre
naladenie.
QSX Budete počúvať na
… kHz? Počúvam na … kHz.
QSY Mám sa preladiť na
… kHz? Prelaďte sa na … kHz!
QSZ Mám vysielať každé
slovo alebo skupinu niekoľkokrát? Vysielajte každé slovo alebo
skupinu … krát.
QTC Máte pre mňa správu?
Mám pre vás správu.
QTH Aké je vaše
stanovisko? Moje stanovisko je …
QTR Koľko je presne hodín?
Presný čas je …

Nakoniec je tu ukážka ako má take spojenie vyzerať, či už fónicke alebo v morseovke:

Vzor rádioamatérskeho fónického spojenia.

Všeobecná výzva v pásme 2m zo stanice dajme tomu vymyslené z mojej strany OM5XXX ( opakuje sa dvakrát až trikrát ) prechádza na príjem.
– OM5XXX, OM5XXX tu OM7YYY, OM5YYY.

OM7YYY tu OM5XXX, Dobrý deň milý priateľ, ďakujem za zavolanie. Report pre teba je 57, 57, moje meno je Juro, Juro a QTH Topoľčany, JN98CO, JN98CO. Ako si to prijal? OM7YYY tu OM5XXX.

– OM5XXX tu OM7YYY, všetko stopercentne prijaté ( alebo zopakuj mi prosím tvoje meno atď. ). Report pre teba je 58, 58. Moje meno je Richard, Richard a QTH Nové Mesto nad Váhom, JN88UU, JN88UU. OM5XXX tu OM7YYY.

OM7YYY tu OM5XXX. Všetko som stopercentne prijal, Richard. Používam transceiver ….. a 9 elementovú Yagi. Prosím o zaslanie tvojho QSL lístku, môj ti stopercentne pošlem. OM7YYY tu OM5XXX.

– OM5XXX tu OM7YYY. Všetko stopercentne prijaté, Juro. Môj transceiver je …… a anténa je 4 x F 9 FT. Ďakujem ti Juro za spojenie a teším sa niekedy opäť dopočutia. OM5XXX tu OM7YYY 73 ahoj!

OM7YYY tu OM5XXX, ďakujem za spojenie 73 ahoj! OM7YYY tu OM5XXX.

Vzor telegrafného spojenia

CQ CQ CQ DE OM5XXX ( opakujeme dva až trikrát ) PSE K

– OM5XXX OM5XXX DE OM7YYY OM7YYY K

OM7YYY DE OM5XXX = GE DR OM ES TNX FER CALL = UR RST 599 599 MY NAME IS JURO JURO QTH TOPOĽČANY TOPOĽČANY = PSE HW? OM7YYY DE OM5XXX

– OM5XXX DE OM7YYY = R R R DR JURO = UR RST 579 579 MY NAME IS RICHARD RICHARD QTH NOVÉ MESTO NAD VÁHOM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM = HW? OM5XXX DE OM7YYY K

OM7YYY DE OM5XXX = R ALL DR OM RICHARD = MY TCVR IS …. ANT DIPOLE = PSE UR QSL CRD MY QSL CRD SURE VIA BUREAU = OM7YYY DE OM5XXX K

– OM5XXX DE OM7YYY = R OM JANO = MY TCVR IS ….. ANT DIPOLE = PSE UR QSL CRD = OM5XXX DE OM7YYY K

OM7YYY DE OM5XXX = TNX FER FB QSO HPE CUAGN SN = 73 ES DX + OM7YYY DE OM5XXX SK

– OM5XXX DE OM7YYY = VY 73 ES DX GL + OM5XXX DE OM7YYY SK.

Ukážku spojenie v morseovke si môžte pozrieť aj tu

Informácie som čerpal zo stránok:

www.sweb.cz/agnesa

www.cq.sk

morse.szm.sk

Ako sa vám páčil tento článok?
  • Páči sa mi (4)
  • Súhlasím (0)
  • Zábavné (0)
  • Informatívne (1)
Najnovšie články od zawin (zobraziť všetky)

Komentáre (1)

Pridaj komentár