SVETELEKTRO

31. júla 2018   Verzia pre tlač Verzia pre tlač

Senzor prchavých látok s odberom iba 65 mikroampérov


SOS electronic s.r.o.

Senzor SGPC3 je určený pre meranie koncentrácie prchavých organických látok (VOC) vo vnútornom prostredí. Ako je u produktov Sensirion obvyklé, senzor je kalibrovaný a spracovanie signálu je integrované priamo na čipe.

SGPC3 rovnako ako SGP30, je založený na multi-pixelovej platforme SGP a MOXSens® technológii odolnej voči pôsobeniu siloxanov. Hlavné rozdiely medzi SGPC3 a SGP30 sumarizuje tabuľka.

 

Prečo merať VOC?

30% nových budov má zlú kvalitu vzduchu, 20% osôb sa sťažuje na dočasné alebo chronické bolesti spôsobené zlou kvalitou vzduchu (syndróm chorej budovy). Zvýšené úrovne VOC má významný negatívny efekt na kognitívne schopnosti, strategické myslenie, schopnosť rozhodovania, atď.

 

Odber prúdu

Po pripojení napájania alebo po resete senzor prejde do režimu spánku s odberom 2uA.

Pred prvým meraním je potrebné zohrievať senzor 16 až 184s v závislosti na dobe, počas ktorej bol senzor bez napájania. Podrobnosti špecifikuje odstavec 3.9 dokumentu Driver Integration Guide Hardware Gas Sensors SGPC3.

Počas tejto doby má senzor spotrebu 48mA. Po zohriatí senzora je možné spustiť meranie. Meranie trvá typicky 40ms, odber je 48mA.

Po jeho ukončení senzor prejde do režimu spánku. Pre správnu funkciu algoritmu dynamickej kompenzácie vzťažnej úrovne (dynamic baseline compensation) je potrebné spúšťať meranie každé 2s.

Ak zanedbáme úvodné ohrievanie senzora a odber počas komunikácie cez I2C zbernicu, priemerný odber bude: (40ms*48mA+1960ms*0,002mA)/2000ms = 0,98mA.

SGPC3 umožňuje znížiť priemernú spotrebu na 65uA. V tomto móde je potrebné spúšťať meranie každých 30s.

 

Dynamická kompenzácia vzťažnej úrovne

Po prvom zapnutí vzťažná úroveň nie je známa. Senzor ju určí ako minimálnu nameranú hodnotu koncentrácie VOC po dvanástich hodinách prevádzky. Táto hodnota je platná maximálne týždeň. Ďalšie informácie nájdete v dokumente Driver Integration Guide Hardware Gas Sensors SGPC3.

Obmedzenie doby platnosti vzťažnej hodnoty vyplýva z vlastností MOX (metal oxide semiconductor) senzora. Vzťažná hodnota zodpovedá určitému odporu snímacích elementov. Tieto odpory ale nie sú konštantné pri konštantnej koncentrácii VOC. Počas rádovo týždňov až mesiacov sa zmenia tak, že by to ovplyvnilo presnosť merania. Algoritmus kompenzuje tieto zmeny a neustále koriguje vzťažnú hodnotu.

 

Vplyv teploty, vlhkosti a prúdenia vzduchu

Zmena teploty a vlhkosti okolia spôsobuje u MOX senzorov posun charakteristiky citlivosti. SGPC3 má integrovanú teplotnú stabilizáciu mikro-ohrievača, ktorá udržiava konštantnú teplotu snímacieho elementu. Pre použitie zabudovanej kompenzácie vlhkosti stačí, ak povelom Set_humidity zapíšete aktuálnu absolútnu hodnotu vlhkosti.

Prúdenie vzduchu spôsobuje u MOX senzorov ochladzovanie snímacieho elementu, a tým zmenu jeho odporu. Horná strana SGPC3 je zakrytá membránou nepriepustnou pre vodu a prach, snímací element teda nie je vystavený prúdeniu vzduchu. Každopádne, vždy je lepšie orientovať senzor tak, aby bola horná strana rovnobežná s prúdením.

Ak sa zaujímate o akékoľvek produkty značky Sensirion alebo potrebujete viac informácií, radi vám pomôžeme na adrese sensirion@soselectronic.com

 

Vlastnosti:

  • Vynikajúca dlhodobá stabilita, odolnosť voči siloxanom
  • Spotreba iba 65uA
  • Presnosť: typ. ±15% meranej hodnoty v rozsahu 0,3 až 30 ppm
  • Jednoduchá integrácia: rozhranie I2C; 2,45 x 2,45 x 0,9mm DFN puzdro; napájanie 1,8V.
 

SÚŤAŽ :

 

Získajte SGPC3 BOB-II zdarma!

 

Stačí, ak odpoviete na našu otázku:

Aké 2 dátové bajty musíte zapísať do SGPC3 pre kompenzáciu vlhkosti, ak je absolútna vlhkosť 12,25 g/m3?

Zo správnych odpovedí vyžrebujeme dňa 31.08.2018 troch výhercov, ktorí od nás dostanú SGPC3 BOB-II.

Ďakujeme za všetky vaše odpovede.

Ako sa vám páčil tento článok?
  • Páči sa mi (0)
  • Súhlasím (0)
  • Zábavné (0)
  • Informatívne (0)

Komentáre (1)

Pridaj komentár